Aktualności

Indywidualne numery kont bankowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” w Gdańsku  - uprzejmie informuje , że  od  1  stycznia 2018 roku ulega zmianie obsługa bankowa  w PKO Bank Polski dokonywanych wpłat do spółdzielni mieszkaniowej   dotycząca :

  • opłat eksploatacyjnych ( tzw czynsz) dla każdego lokalu mieszkalnego poprzez utworzenie indywidualnego numeru konta bankowego przypisanego do każdego lokalu.  Na wskazany numer konta należy dokonywać  wszelkich  wpłat i rozliczeń   dotyczących tylko czynszu W przypadku posiadania więcej niż jednego lokalu nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących różnych lokali , gdyż każdy z nich posiada indywidualne konto bankowe. Na to konto nie należy dokonywać wpłat za garaż !
  • opłat z tytułu posiadania garażu – dla każdego boksu garażowego przypisano indywidualne konto bankowe , na które należy dokonywać wpłat  (czynsz + energia elektryczna)
  • opłat z tytułu dzierżawy terenu ( między innymi garaże blaszaki) konto bankowe pozostaje bez zmian :   PKO Bank Polski 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941
  • najmu lokalu użytkowego – wpłat należy dokonywać wyłącznie na wskazane konto na fakturze  ( przypisano dla każdego lokalu  indywidualne konta bankowe ).
  • opłaty członkowskie oraz wadium dotyczące przetargów ogłaszanych przez spółdzielnię jak również opłaty za specyfikację przetargowe , konto bankowe pozostaje bez zmian : PKO Bank Polski 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941
   Wszystkich mieszkańców  prosimy o :
  • dokonywanie wpłat od 1 stycznia 2018 roku na indywidualne konta bankowe dla każdego lokalu – zgodnie z podanym kontem !
  • dokonanie zmian w przypadku posiadania w Państwa banku „zlecenia stałego”  
Na indywidualne   życzenie  -  spółdzielnia  drukuje blankiety wpłat   (książeczki ). Czyste druki do wpłat czynszu dostępne są na poczcie . 

Uchwała nr 33/2017

Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2017 w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na wniosek użytkownika lokalu mieszkalnego i garażu na adres korespondencyjny. zobacz wpis

ODCZYTY WODOMIERZY

Uwaga Mieszkańcy Informujemy, że w dniach 27.12.2017r - 05.01.2018r.
pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy w Państwa mieszkaniach. Dokładna informacja o terminie i godzinach wizyt zostanie podana z wyprzedzeniem osobnym ogłoszeniem.
Prosimy o umożliwienie wykonania odczytów.

Lokal do wynajęcia

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VII DWÓR POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY
I . lokal użytkowy o powierzchni 180,50m2 przy ul. Michałowskiego 39 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Proponowana stawka czynszu najmu 18,50 zł/m2 netto + media do negocjacji. Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 14.12.2017 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok.16) lub telefoniczne pod numerem telefonu 58 556 04 51 lub 556 04 38 wew. 33
II. lokal użytkowy o powierzchni 31,32 m2 przy ul. Paneckiego 19 A z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Proponowana stawka czynszu najmu 9,50 zł/m2 netto + media do negocjacji. Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.12.2017 r. do godziny 16:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok.16) lub telefoniczne pod numerem telefonu 58 556 04 51 lub 556 04 38 wew. 33