Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór informuje, że uzyskaliśmy zgodę z Wydziału Środowiska na wycinkę 2 szt. śliw wiśniowych rosnących na nieruchomości Michałowskiego 37.

Jednocześnie zobligowani zostaliśmy do dokonania nasadzeń zamiennych w ilości 3 szt. drzew z gatunku : lipa.

Mając na względzie bezpieczeństwo osób i mienia zlecono wycinkę przedmiotowych drzew firmie “Prolas” . 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie przebywanie w okolicach trwania prac.

admin