Grudzień 2017

Uchwała nr 33/2017

Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2017 w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na wniosek użytkownika lokalu mieszkalnego i garażu na adres korespondencyjny. zobacz wpis

Uwaga Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór informuje, że na stronie internetowej www.viidwor.eu została uruchomiona obsługa klienta. W załączniku do pobrania formularz IOK wypełniony z dowodem osobistym prosimy o zgłoszenie się do biura Sp-ni. zobacz załącznik Formularz