Indywidualne numery kont bankowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” w Gdańsku – uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2018 roku ulega zmianie obsługa bankowa w PKO Bank Polski dokonywanych wpłat do spółdzielni mieszkaniowej dotycząca : opłat eksploatacyjnych (tzw. czynsz) dla każdego lokalu mieszkalnego poprzez utworzenie indywidualnego numeru konta bankowego przypisanego do każdego lokalu. Na wskazany numer konta należy dokonywać […]