grudzień 2018

Regulamin obowiązków

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z MIESZKAŃCAMI img20181211_13311230