sierpień 2019

Zawiadomienie o próbie oszustwa

W dniu 01.08.2019 r. do Spółdzielni

wpłynęła informacja mieszkańca o podejrzeniu próby oszustwa na jego osobie polegającej na umieszczeniu w skrzynce

pocztowej kartki z wydrukiem komputerowym

zawierającej prośbę o pilny kontakt -

podany został jedynie numer telefonu, brak jednak danych autora.

Mieszkaniec podejrzewa, że może to być numer telefonu, z którym połączenie skutkuje wysokimi opłatami.

Wszelkie próby oszustwa prosimy zgłaszać na Policję .