Wrzesień 2019

Darmowe szkolenia komputerowe

Drodzy Mieszkańcy

Po raz kolejny są organizowane szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia.

Kurs będzie odbywał się w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Rodakowskiego 3a

Planowane rozpoczęcie JESIEŃ 2019

 

więcej INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU kurs

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór informuje, że uzyskaliśmy zgodę z Wydziału Środowiska na wycinkę 2 szt. śliw wiśniowych rosnących na nieruchomości Michałowskiego 37.

Jednocześnie zobligowani zostaliśmy do dokonania nasadzeń zamiennych w ilości 3 szt. drzew z gatunku : lipa.

Mając na względzie bezpieczeństwo osób i mienia zlecono wycinkę przedmiotowych drzew firmie "Prolas" .

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie przebywanie w okolicach trwania prac.