kwiecień 2022

Praca – Hydraulik

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór poszukuje pracowników na stanowisko Konserwator -Hydraulik

Informacji udziela kierownik dz.techniczno-eksploatacyjny  tel. 58 556 04 51,  56 556 04 38 wew. 26 Obowiązki pracownika :
 1. Konserwacja na bieżąco urządzeń w swojej specjalności,
 2. Usuwanie zgłaszanych awarii w zasobach SM VII Dwór,przekazywanych pracownikowi w zleceniach , jak i ustnie
 3. Wykonywanie remontów instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych w zakresie ustalonym z przełożonym,
 4. Zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu instalacji,
 5. Wykonywanie odczytów układów pomiarowych w formie comiesięcznych zestawień,
 6. Prowadzenie kart pracy z wyszczególnieniem zużytych materiałów,
 7. Uczestnictwo w odprawach porannych i popołudniowych,
 8. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego,kierownika działu technicznego i eksploatacji oraz członków Zarządu,
 9. Dbałość o pomieszczenia warsztatowe i socjalne w zakresie porządku,
 10. Sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań
 11. Przestrzeganie norm czasu pracy,
 12. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP
Podania prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać na adres e-mail sekretariat@viidwor.eu

Praca – Koordynator ds. techniczno eksploatacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór w Gdańsku poszukuje kandydata na  stanowisko  Koordynator ds techniczno eksploatacyjnych. Praca od poniedziałku do piątku Umowa o pracę Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 1. Wykształcenie -  średnie / wyższe techniczne
 2. Doświadczenie w kierowaniu zespołem
 3. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami         ( Spółdzielnie Mieszkaniowe,  Wspólnoty),
 4. Koordynowanie prac remontowo konserwacyjnych
 5. Bieżące utrzymanie nieruchomości pod względem technicznym
 6. Praca w dziale technicznym w Spółdzielniach
 7. Znajomość procedur przetargowych
 8. Komunikatywność
 9. Pozytywnego nastawienia oraz zaangażowania w powierzone zadania,
 10. Dobrej znajomości pakietu OFFICE, biegłej obsługi komputera
 11. Dodatkowym atutem uprawnienia grupy E1,2,3 lub budowlane.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 58 556 04 51 oraz o  przesłanie CV, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na adres  e-mail sekretariat@viidwor.eu   Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

E-PIT dla Seniora

E-PIT dla Seniora –  spotkanie informacyjne.   Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku informuje, że w dniu 21.04.2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie tut. urzędu w Gdańsku przy ulicy Chłopskiej 3, organizuje spotkanie dla seniorów, dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych  w ramach usługi Twój e-PIT. Pracownicy urzędu przedstawią zasady korzystania z usługi oraz