Aktualności

Praca – Kierownik działu technicznego i eksploatacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór w Gdańsku poszukuje kandydata na  stanowisko  Kierownika działu technicznego i eksploatacji . Praca od poniedziałku do piątku Umowa o pracę Wymagania związane ze stanowiskiem pracy Wykształcenie – wyższe / średnie       Doświadczenie zawodowe / staż pracy – 10 lat na stanowisku kierowniczym Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami ( Spółdzielnie Mieszkaniowe, 

Praca – Hydraulik

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór poszukuje pracowników na stanowisko Konserwator -Hydraulik

Informacji udziela kierownik dz.techniczno-eksploatacyjny  tel. 58 556 04 51,  56 556 04 38 wew. 26 Podania prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać na adres e-mail sekretariat@viidwor.eu

Opłata za wydanie zaświadczenia do kancelarii notarialnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór ustala opłatę w wysokości 50,00 zł netto + Vat ( tj. 61,50 zł brutto) za wydanie zaświadczeń dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu oraz braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej.

Osoby zainteresowane sporządzeniem zaświadczeń zobowiązani są wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP IO/Gdańsk       05 1020 1811 0000 0802 0014 3941  opłatę w wysokości 61,50 zł brutto.

Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku i po okazaniu dowodu wpłaty.