Uchwały

Uchwała nr 88/2018

Uchwała nr 88/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór dot. korzystania ze szlabanów na terenie Wita Stwosza 50-56. Uchwała

Uchwała nr 33/2017

Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2017 w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na wniosek użytkownika lokalu mieszkalnego i garażu na adres korespondencyjny. zobacz wpis