Aktualności

Indywidualne numery kont bankowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” w Gdańsku  – uprzejmie informuje , że  od  1  stycznia 2018 roku ulega zmianie obsługa bankowa  w PKO Bank Polski dokonywanych wpłat do spółdzielni mieszkaniowej   dotycząca :

  • opłat eksploatacyjnych ( tzw czynsz) dla każdego lokalu mieszkalnego poprzez utworzenie indywidualnego numeru konta bankowego przypisanego do każdego lokalu.  Na wskazany numer konta należy dokonywać  wszelkich  wpłat i rozliczeń   dotyczących tylko  czynszu W przypadku posiadania więcej niż jednego lokalu nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących różnych lokali , gdyż każdy z nich posiada indywidualne konto bankowe. Na to konto nie należy dokonywać wpłat za garaż !
  • opłat z tytułu posiadania garażu – dla każdego boksu garażowego przypisano indywidualne konto bankowe , na które należy dokonywać wpłat  (czynsz + energia elektryczna) 
  • opłat z tytułu dzierżawy terenu ( między innymi garaże blaszaki) konto bankowe pozostaje bez zmian :   PKO Bank Polski 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941
  • najmu lokalu użytkowego – wpłat należy dokonywać wyłącznie na wskazane konto na fakturze  ( przypisano dla każdego lokalu  indywidualne konta bankowe ).
  • opłaty członkowskie oraz wadium dotyczące przetargów ogłaszanych przez spółdzielnię jak również opłaty za specyfikację przetargowe , konto bankowe pozostaje bez zmian : PKO Bank Polski 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941

 

 Wszystkich mieszkańców  prosimy o :

  • dokonywanie wpłat od 1 stycznia 2018 roku na indywidualne konta bankowe dla każdego lokalu – zgodnie z podanym kontem !
  • dokonanie zmian w przypadku posiadania w Państwa banku „zlecenia stałego”  

Na indywidualne   życzenie  –  spółdzielnia  drukuje blankiety wpłat   (książeczki ).

Czyste druki do wpłat czynszu dostępne są na poczcie . 

 

adminIndywidualne numery kont bankowych