Aktualności

Opłata za wydanie zaświadczenia do kancelarii notarialnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór ustala opłatę w wysokości 50,00 zł netto + Vat ( tj. 61,50 zł brutto) za wydanie zaświadczeń dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu oraz braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej.

Osoby zainteresowane sporządzeniem zaświadczeń zobowiązani są wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP IO/Gdańsk       05 1020 1811 0000 0802 0014 3941  opłatę w wysokości 61,50 zł brutto.

Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku i po okazaniu dowodu wpłaty.

 

adminOpłata za wydanie zaświadczenia do kancelarii notarialnej