Aktualności

Przeglądy przewodów kominowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór informuje, że zaczynają się przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych.

Wykaz budynków

Przegląd wykonuje firma: Usługi Kominiarskie Andrzej Strzępek, jest to jedyna firma kominiarska jaka wykonuje prace na zlecenie Spółdzielni.

W związku z częstym zjawiskiem podszywania się pod wykonawców usług informujemy, iż firma nie zajmuje się sprzedażą kalendarzy

i nie pobiera żadnych opłat od mieszkańców za swoje usługi, prosimy o czujność.

UDOSTĘPNIENIE LOKALU CELEM SPRAWDZENIA PODŁĄCZEŃ KOMINIARSKICH W W/W LUB INNYM USTALONYM INDYWIDUALNIE TERMINIE JEST OBOWIĄZKOWE

MIESZKAŃCY NIEOBECNI W TRAKCIE PRZEGLĄDU

PROSZENI SĄ O PILNY KONTAKT W CIĄGU 7 DNI OD DATY PRZEGLĄDU

 W CELU USTALENIA DOGODNEGO DLA SIEBIE

TERMINU POD NR TEL: 501 791 374 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami art. 62 ust.1 pkt. 1

 

 

 

adminPrzeglądy przewodów kominowych