Aktualności

Regulamin rozliczania wody obowiązujący od 01.01.2017r

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w Gdańsku Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 46/2016 z dnia 28.11.2016r
Pobierz plik

adminRegulamin rozliczania wody obowiązujący od 01.01.2017r