Aktualności

Regulamin zaznajamiania się członków z uchwałami organów Spółdzielni

Regulamin zaznajamiania się członków z uchwałami organów Spółdzielni , protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, corocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi a także wydawanie kopii tych dokumentów. img20190625_09243953

adminRegulamin zaznajamiania się członków z uchwałami organów Spółdzielni