Remont instalacji elektrycznej przy ul. Gryglewskiego 13