Wstrzymanie dostawy ciepłej wody przez GPEC – przypomnienie