Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się dnia 08.06.2024r. o godz. 12:00