Indywidualne numery kont bankowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” w Gdańsku – uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2018 roku ulega zmianie obsługa bankowa w PKO Bank Polski dokonywanych wpłat do spółdzielni mieszkaniowej dotycząca :

  • opłat eksploatacyjnych (tzw. czynsz) dla każdego lokalu mieszkalnego poprzez utworzenie indywidualnego numeru konta bankowego przypisanego do każdego lokalu. Na wskazany numer konta należy dokonywać wszelkich  wpłat i rozliczeń dotyczących tylko czynszu. W przypadku posiadania więcej niż jednego lokalu nie należy łączyć ze sobą wpłat dotyczących różnych lokali, gdyż każdy z nich posiada indywidualne konto bankowe. Na to konto nie należy dokonywać wpłat za garaż!
  • opłat z tytułu posiadania garażu – dla każdego boksu garażowego przypisano indywidualne konto bankowe , na które należy dokonywać wpłat (czynsz + energia elektryczna)
  • opłat z tytułu dzierżawy terenu (między innymi garaże blaszaki) konto bankowe pozostaje bez zmian: PKO Bank Polski 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941
  • najmu lokalu użytkowego – wpłat należy dokonywać wyłącznie na wskazane konto na fakturze (przypisano dla każdego lokalu  indywidualne konta bankowe).
  • opłaty członkowskie oraz wadium dotyczące przetargów ogłaszanych przez spółdzielnię jak również opłaty za specyfikację przetargowe , konto bankowe pozostaje bez zmian: PKO Bank Polski 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941

 

Wszystkich mieszkańców prosimy o:

  • dokonywanie wpłat od 1 stycznia 2018 roku na indywidualne konta bankowe dla każdego lokalu – zgodnie z podanym kontem !
  • dokonanie zmian w przypadku posiadania w Państwa banku „zlecenia stałego”

Na indywidualne życzenie – spółdzielnia drukuje blankiety wpłat (książeczki).
Czyste druki do wpłat czynszu dostępne są na poczcie.

Uwaga Mieszkańcy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.