Historia Osiedla VII Dwór

Informacje o osiedlu.

Historia Osiedla VII Dwór

Pierwsze wzmianki o znajdującym się w miejscu obecnej dzielnicy zespole dworskim pochodzą z roku 1632. VII Dwór, zwany również “Dworem Clemena”, stanowił między innymi własność Henryka Eppsteina, Izaaka Clemena, Dawida Schillera i starosty tolkmickiego Georga Wilhelma Goltza. W roku 1945 dwór został poddany rozbiórce. Do zespołu dworskiego nawiązuje obecnie jedynie osiedlowa ulica “Siódmy Dwór”. W obrębie VII Dworu znajduje się niefunkcjonujący obecnie wyciąg narciarski, prowadzący na pobliskie wzgórza morenowe, które nosi nazwę “Lagry”. Nazwa ta pochodzi od mieszczącego się tam obozu jenieckiego (Stalag XX B/ Z Danzig-Oliva) dla jeńców radzieckich, w latach II wojny światowej. Według informacji IPN obóz jeniecki był filią Stalagu XX Malbork przeznaczonego dla jeńców rosyjskich jego oznaczenie to Stalag XXAC. Oficjalny cmentarz obozowy znajdował się przy zajezdni tramwajowej. Usytuowanie obozu do końca nie jest znane. Wiadomo tylko, że Przetrzymywano tu w 10 barakach ogółem 2500 jeńców radzieckich. Jednak na samym początku tj. od 1941 do 1942 przetrzymywani byli między innymi piloci i żołnierze alianccy, którzy pracowali na pobliskim lotnisku w warsztatach. Być może uda się w końcu dokładnie ustalić miejsce budynków. Baraki obozu były prawdopodobnie umiejscowione w rejonie ul. Michałowskiego i ul. Orłowskiego poczynając od rejonu przedszkola przy skrzyżowaniu ul. Norblina i ul. Michałowskiego, w górę w kierunku wieżowców ul. Michałowskiego. Od strony lasu była brama obozu, usytuowana mniej więcej pomiędzy wieżowcem nr 41 i 43. Na południowym zboczu Lagrów uprawiano m.in. brukiew i grykę jako żywność dla jeńców. Po wybudowaniu Osiedla mieszkaniowego, w miejscu tym częściowo znajdują się ogródki działkowe, zaś pozostałą część zaadaptowano dla celów rekreacyjnych. W miejscu, na którym stoi KASZTEL, znajdował się karcer. Wg relacji świadków był tam budynek z małymi pomieszczeniami, na których to ścianach wydrapane były nazwiska i imiona w języku rosyjskim. Przy ul. VII Dwór jeszcze do lat 80 tych stały dwa baraki drewniane, pozostałość po obozie. Ostatni barak, został zburzony przed rozpoczęciem budowy Gdańskiej Szkoły Floretu. Kilka odnalezionych śladów, pochodzących prawdopodobnie po Obozie jenieckim znajdują się na tej stronie, IPN nadal jest zainteresowany zbadaniem powyższej historii obozu jenieckiego i poszukiwaniami śladów historii na tych terenach. Termin rozpoczęcia prac badawczych uzależniony jest od zebrania jak największej ilości potwierdzonych materiałów.

Początki budowy osiedla mieszkaniowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1957 roku a w dniu 17 kwietnia 1959 odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę pierwszego budynku na polanie wzgórz morenowych, pomiędzy Wrzeszczem a Oliwą. Pierwszym wybudowanym budynkiem był wieżowiec przy ul. Michałowskiego 41. Pierwszym Prezesem Spółdzielni mieszkaniowej był Edward Wygnański, jego z-cą inż. Jerzy Figura (mieszkaniec naszego osiedla) a kierownikiem budowy był inż. Mieczysław Szumski. W roku 1961 Prezesem Spółdzielni mieszkaniowej został Pan Karol Sobiecki a po wybudowaniu w 1963r kolejnych pięciu wieżowców przy ul. Michałowskiego, nazwano “Osiedlem Młodych”. W tym samym roku (1963) Prezesem Spółdzielni mieszkaniowej został inż. Mieczysław Szumski (mieszkaniec, wielki społecznik i legenda naszego osiedla), w który w okresie swojej prezesury budował jednocześnie trzy osiedla “Pomorska”, “Wejhera” i nasze “Osiedle Młodych”. Kto, kiedy i z czyjej inicjatywy w latach 70-tych minionego wieku nadał patronat naszemu osiedlu i nazwano go “Osiedle Młodych im Janka Krasickiego” oraz postawiono przy ul. Chełmońskiego vis a vis ul. VII Dwór, kamienny pomnik Janka Krasickiego – tego nikt nie wie.

Obecnie VII Dwór

Jedna z trzydziestu czterech dzielnic Gdańska, położona na skraju Lasów Oliwskich. Graniczy od wschodu z dzielnicą Strzyża (granicę stanowi pozostałość po przedwojennej linii kolejowej Wrzeszcz – Kokoszki), od południa z Wrzeszczem i Brętowem, od zachodu Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i północy otoczona jest dzielnicą Oliwa.

VII Dwór

To osiedle mieszkaniowe z niską zabudową blokową oraz domami jednorodzinnymi. Na terenie dzielnicy znajduje się meczet muzułmański oraz kościół katolicki, szpital i korty tenisowe.

Dzieci Osiedla w 1963 roku

Więcej informacji

Więcej informacji znaleźć można na stronie Rady Dzielnicy VII Dwór

Pomyśl o ubezpieczeniu

Chcesz czuć się bezpiecznie we własnym domu?
Pomyśl o ubezpieczeniu mieszkania już od kilku złotych miesięcznie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór w liczbach

0
Mieszkańców
0
Mieszkań
0
Metrów kw. powierzchni
0
Lokali użytkowych

Osiedle z lotu ptaka

Zobacz jak prezentuje się nasze osiedle na tle terenów zielonych.