Opłata za wydanie zaświadczenia do kancelarii notarialnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór ustala opłatę w wysokości 50,00 zł netto + Vat (tj. 61,50 zł brutto) za wydanie zaświadczeń dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu oraz braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej.

 

Osoby zainteresowane sporządzeniem zaświadczeń zobowiązani są wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP IO/Gdańsk 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941  opłatę w wysokości 61,50 zł brutto.

 

Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku i po okazaniu dowodu wpłaty.

 

Uwaga Mieszkańcy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.