Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór posiada wolne miejsca parkingowe