Zasady postępowania z dzikami – wytyczne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór